Reklama a komerční příspěvek do sborníku

Do tištěné formy sborníku konference lze zařadit reklamu či komerční článek v rozsahu jedné nebo dvou stran. Formát jedné strany sborníku je 165 x 235 mm. Cena za zařazení reklamy či komerčního příspěvku do sborníku konference činí:

Reklama ve sborníku černobílá

Reklama ve sborníku barevná

 

V případě Vašeho zájmu využijte formulář, který je součástí elektronické přihlášky zde.  Objednávka reklamy musí být zadána v elektronické přihlášce nejpozději do 10. října 2018.

Digitální verzi reklamy zašlete elektronickou poštou na adresu: kveta.homolova@sudop.cz nejpozději do 19. října 2018. Později doručené materiály nebudeme schopni do sborníku zařadit.

Specifikace reklamy: formát 165 x 235 mm (š x v) v PDF, JPG a nebo TIFF v rozlišení min. 300 dpi, model CMYK, spad na ořez: 3 mm z každé strany, výstup: FOGRA Uncoated.

Při tvorbě reklamy berte v úvahu vazbu sborníku, proto nedoporučujeme psát texty do krajů reklamy.

Platbu za reklamu poukažte na účet č. 681600, kód banky 0300 vedený u ČSOB, a.s. Platbu je nutno vždy označit variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je IČ firmy zakončené „5".

Prezentace v předsálí - vlastní panel

Pro prezentaci firem lze objednat umístění reklamního panelu v předsálí konference. U panelů budou umístěny stolky pro vyložení propagačních materiálů.

Před zaplacením poplatku za panel a odesláním objednávky v elektronickém formuláři zde, je nutno u pořadatele rezervovat prostor pro instalaci panelu. Pořadatel bude prostor pro instalaci panelu rezervovat v pořadí přijetí rezervace do zaplacení poplatku za umístění panelu, nejdéle však po dobu 14 dní. Panely objednávejte nejpozději do 16. listopadu 2018.

Panely lze v předsálí instalovat v den konání konference od 7:00 hod.

Cena za umístění reklamního panelu a stolu pro materiály v předsálí činí:

Platby za prezentaci v předsálí poukažte na účet č. 681600, kód banky 0300 vedený u ČSOB, a.s. Platbu je nutno vždy označit variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je IČ firmy zakončené „9".

 

Kde nás najdete

Pořadatelé
Generální partner
Partneři konference

Zavřit