Více informací

Konference „ŽELEZNICE 2018“ je 23. ročníkem konference, která sdružuje správce, investory, projektanty a stavitele železniční infrastruktury v rámci jedné akce z důvodu výměny poznatků a praktických zkušeností v rámci železniční infrastruktury.

Hlavními tématy letošního ročníku konference jsou:

 

Termín a místo konání:

Čtvrtek 29. listopadu 2018, 8:00-18:00 hod. Hotel Olšanka, kongresový sál, Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov (vchod z Olšanského náměstí)

U příležitosti konference „Železnice 2017" pořádají SUDOP PRAHA a.s., SŽDC, s.o., generální partner Subterra a.s., a partneři konference Chládek & Tintěra, a.s., Elektrizace železnic Praha a. s. a Swietelsky Rail CZ s.r.o. od 18:00 hod. společenský raut v hotelu Olšanka v Praze.

 

Organizační výbor konference

 

Jednací jazyky

Čeština, slovenština

 

Více informací:

Květa Homolová, tel. 267 094 305, e-mail: kveta.homolova@sudop.cz
Iveta Čermáková, tel. 267 094 304

Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2018

V rámci konference ŽELEZNICE 2018 se i tento rok uskuteční již 4. ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2018.

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které přináší významný přínos v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jednak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

Ocenění uděluje a předává generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o., nebo jím pověřený zástupce, a generální ředitel SUDOP PRAHA a.s. na základě usnesení „Hodnotící komise“.

 

Slavnostní vyhlášení vítěze proběhlo v rámci konference ŽELEZNICE 2018 dne 29. 11. 2018.

Vítězem již 4. ročníku "Významné osobnosti železniční infrastruktury v ČR" se stal Ing. Jaromír Kadlec.

Fotografie z předání ocenění „Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury v ČR v roce 2018“

Sborníky z minulých ročníků

Kde nás najdete

Pořadatelé
Generální partner
Partneři konference

Zavřit