22. ročník Konference železnice
30. 11. 2017 / Kongresový sál, Hotel Olšanka
Setkání správců, investorů, projektantů a stavitelů Zúčastnit se

O konferenci

Cílem konference „ŽELEZNICE 2017“ je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železniční infrastruktury. Konference je již 22. ročníkem a navazuje na předchozí ročníky.

Přihláška na konferenci

Na tuto konferenci se můžete přihlásit přes elektronický formulář

Program konference

08:00 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference
09:15 – 10:00 Slavnostní vyhlášení osobnosti roku železniční infrastruktury Ing. Pavel Surý, generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Generální ředitelství
10:00 – 10:15 Strategické výhledy financování dopravní infrastruktury: Tendence, plány a úkoly ministerstva dopravy ve střednědobém výhledu Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., 1. náměstek ministra dopravy, Ministerstvo dopravy ČR
10:15 – 10:30 Nová technická řešení a technologie v železniční infrastruktuře a dopravě Mgr. Kamil Rudolecký, náměstek ministra dopravy, Ministerstvo dopravy ČR
10:30 – 10:45 Financování železniční infrastruktury z rozpočtu SFDI a zavádění BIM Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI, Státní fond dopravní infrastruktury ČR
10:45 – 11:00 Program rozvoje Rychlých spojení v České republice Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR
11:00 – 11:15 Příprava a realizace investičních akcí na železniční infrastruktuře v programovacím období OPD2 Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
11:15 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 12:15 Nekoridorová trať dle evropských dopravních trendů = V – 100 km/h a technologie radiobloku  jako stavebního prvku ETCS Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel, AŽD Praha s.r.o.
12:15 – 12:30 Zadávání projekčních prací v podmínkách SŽDC Ing. Petr Hofhanzl, ředitel odboru přípravy staveb, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
12:30 – 12:45 Železniční spojení Praha – Mnichov, priorita České republiky Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro dopravu, Krajský úřad Plzeňského kraje
12:45 – 13:00 Zrychlení spojení Praha – Mnichov Ing. Matěj Mareš, projektant, SUDOP PRAHA a.s.
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:15 Aktuální kroky SŽDC v přípravě výstavby VRT v České republice Mgr. Ing. Radek Čech, ředitel odboru strategie, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
14:15 – 14:30 Vzdělávání a příprava odborníků pro výstavbu a provozování vysokorychlostních tratí Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ústav železničních konstrukcí a staveb, fakulta stavební, Vysoké učení technické, Brno
14:30 – 14:45 Rezortní metodika pro ekonomické hodnocení investic do dopravní infrastruktury Ing. Martin Večeřa, Ph.D., projektant, SUDOP PRAHA a.s.
14:45 – 15:00 Přínosy provedených investic do železniční infrastruktury pro rozvoj nákladní dopravy a očekávání dopravců do budoucna Ing. Oldřich Sládek, výkonný ředitel, Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z.s.
15:00 – 15:15 Nové postupy zpracování ekonomického hodnocení železničních staveb Ing. Alena Heinišová, odbor přípravy staveb, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
15:15 – 15:30 Aktuální stav studií proveditelnosti pro konvenční systém Ing. R. Brejcha, Ph.D., odbor strategie, SŽDC, s.o. Generální ředitelství
15:30 – 15:45 Příprava investičních akcí na rameni Ústí nad Labem – Cheb Ing. Pavel Paidar, náměstek ředitele, SŽDC, s.o., SSZ
15:45 – 16:00 Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno Ing. J. Buriánek, odbor přípravy staveb, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
16:00 – 16:15 Revitalizace trati Břeclav – Znojmo Ing.Tomáš Macháček, vedoucí Útvaru technické přípravy, divize 3, Subterra a.s.
16:15 – 16:30 Standardizace smluv, související metodiky a smluvní aspekty BIM v rezortu dopravy JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., poradce, Klee Consulting s.r.o.
16:30 – 16:45 Implementace systému BIM u Správy železniční dopravní cesty Ing. Petr Provazník, odbor strategie, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
16:45 – 17:00 Pilotní projekty BIM Nymburk – Mladá Boleslav Ing. Jan Bonev, projektant, SUDOP PRAHA a.s.
17:00 – 17:15 Alternativní způsob přípravy souboru staveb rekonstrukcí na vybrané síti tratí SŽDC zařazených do sítě TEN-T Ing. Pavel Mathé, odbor příprav staveb, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
17:15 – 17:30 Návrh a realizace definitivního ostění ze stříkaného betonu s rozptýlenou výztuží Ing. Filip Jiřičný, útvar technického rozvoje a příprava podzemních staveb, Metrostav a.s., divize 5
17:30 – 18:00 Závěr - diskuze
18:00 – 22:00 Společenský raut

 

Možnosti reklamy na konferenci

Profesní garanti

Ing. Mojmír Nejezchleb Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Ing. Tomáš Slavíček Generální ředitel, SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 1. náměstek - státní tajemník, Ministerstvo dopravy ČR

Kde nás najdete

Pořadatelé
Generální partner
Partneři konference

Zavřit