Pro účastníky

Základní informace

Konference je jednodenní a registrace účastníků bude probíhat od 8:00 hod., vlastní program konference bude od 9:00 do 17:00 hod. Zdvořile žádáme účastníky o registraci před 9:00 hod., abychom zabránili zdržení začátku konference.

Součástí konference je také prezentace firem v předsálí. V průběhu přestávek bude k dispozici čas i prostor pro neformální setkání účastníků.

Informace budou také uvedeny na webových stránkách www.sudop.cz a na stránkách konference www.konferencezeleznice.cz

Po skončení konference se koná společenský raut v prostorách haly O2 UNIVERSUM, který pořádají SUDOP PRAHA a.s., Správa železnic, státní organizace, Elektrizace železnic Praha a.s., Chládek Tintěra a.s., Chládek Tintěra, Pardubice a.s., Subterra a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o., VINCI Construction CS.

Účast na konferenci

V případě zájmu využijte elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese
www.konferencezeleznice.cz .

Tuto přihlášku je nutné vyplnit do 20. 03. 2024 či do vyčerpání kapacity sálu.

Účastnický poplatek na osobu činí: 5000 Kč vč. DPH. Tento poplatek zahrnuje: účast na konferenci, občerstvení v průběhu dne, oběd a společenský raut. Platba účasti na konferenci bude provedena po uskutečnění konference na základě daňového dokladu, který vám bude vystaven do 7 dnů po konferenci.