Pro účastníky

Základní informace

Konference je jednodenní a registrace účastníků bude probíhat od 8:00 hod., vlastní program konference bude od 9:00 do 17:00 hod. Zdvořile žádáme účastníky o registraci před 9:00 hod., abychom zabránili zdržení začátku konference.

Součástí konference je také prezentace firem v předsálí. V průběhu přestávek bude k dispozici čas i prostor pro neformální setkání účastníků.

Informace budou také uvedeny na webových stránkách www.sudop.cz a na stránkách konference www.konferencezeleznice.cz

Po skončení konference se koná společenský raut v prostorách haly O2 UNIVERSUM, který pořádají SUDOP PRAHA a.s., Správa železnic, státní organizace, Elektrizace železnic Praha a.s., ELMO-PLAST a.s. ,Chládek & Tintěra a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Subterra a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o. a Skupina VINCI Construction CS.

Účast na konferenci

V případě zájmu využijte elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese
www.konferencezeleznice.cz .

Tuto přihlášku je nutné vyplnit do 20. 03. 2024 či do vyčerpání kapacity sálu.

Účastnický poplatek na osobu činí: 5000 Kč vč. DPH. Tento poplatek zahrnuje: účast na konferenci, občerstvení v průběhu dne, oběd a společenský raut. Platba účasti na konferenci bude provedena po uskutečnění konference na základě daňového dokladu, který vám bude vystaven do 7 dnů po konferenci.