O konferenci

Více informací

Konference ŽELEZNICE 2023 je 26. ročníkem konference, která sdružuje správce, investory, projektanty a stavitele železniční infrastruktury v rámci jedné akce z důvodu výměny poznatků a praktických zkušeností v rámci železniční infrastruktury.

Hlavními tématy letošního ročníku konference jsou:

U příležitosti Konference ŽELEZNICE 2023 pořádají SUDOP PRAHA a.s., Správa železnic, státní organizace, generální partneři Subterra a.s., Chládek & Tintěra, a.s., Elektrizace železnic Praha a. s., a partneři konference Swietelsky Rail CZ s.r.o. a VINCI Construction CS a.s. od 16:30 hod. společenský raut.

Základní informace

Konference je jednodenní. Registrace účastníků bude probíhat od 8:00 h., vlastní program konference od 9:00 h do cca 17:00 h. Zdvořile žádáme účastníky o včasnou registraci, abychom zabránili zdržení začátku konference.

Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština. Pro účastníky konference bude zajištěn oběd a občerstvení. Ubytování účastníků pořadatel nezajišťuje.

Součástí konference bude prezentace firem v předsálí. V průběhu přestávek v jednání bude k dispozici čas i prostor pro neformální setkání účastníků. Konference je zařazena do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Podrobnosti o reklamě zde.

Organizační údaje

Termín konání: čtvrtek 30. 03. 2023
Místo konání: O2 universum, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

Přípravný výbor konference

Více informací:

Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2022

V rámci odložené konference ŽELEZNICE 2021/22 se i tento rok uskuteční vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR.

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které přináší významný přínos v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jednak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

Ocenění uděluje a předává generální ředitel Správy železnic nebo jím pověřený zástupce, a generální ředitel SUDOP PRAHA a.s. na základě usnesení „Hodnotící komise“.

Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne v rámci konference dne 30. 3. 2023.

Sborníky z minulých ročníků

Fotografie z minulých ročníků

2023

2021/22

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010