O konferenci

Více informací

Konference ŽELEZNICE 2024 je 27. ročníkem konference, která sdružuje správce, investory, projektanty a stavitele železniční infrastruktury v rámci jedné akce z důvodu výměny poznatků a praktických zkušeností v rámci železniční infrastruktury.

Hlavními tématy letošního ročníku konference jsou:

Po skončení konference se koná společenský raut v prostorách haly O2 UNIVERSUM, který pořádají SUDOP PRAHA a.s., Správa železnic, státní organizace, Elektrizace železnic Praha a.s., ELMO-PLAST a.s. ,Chládek & Tintěra a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Subterra a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o. a Skupina VINCI Construction CS.

Základní informace

Konference je jednodenní. Registrace účastníků bude probíhat od 8:00 h., vlastní program konference od 9:00 h do cca 17:00 h. Zdvořile žádáme účastníky o včasnou registraci, abychom zabránili zdržení začátku konference.

Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština. Pro účastníky konference bude zajištěn oběd a občerstvení. Ubytování účastníků pořadatel nezajišťuje.

Součástí konference bude prezentace firem v předsálí. V průběhu přestávek v jednání bude k dispozici čas i prostor pro neformální setkání účastníků. Konference je zařazena do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Podrobnosti o reklamě zde.

Organizační údaje

Termín konání: středa 27. 03. 2024, 9:00 – 17:00 hod.
Místo konání: Hala O2 UNIVERSUM, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

Přípravný výbor konference

Více informací:

Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2023

V rámci konference ŽELEZNICE 2024 se i tento rok uskuteční vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR.

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které přináší významný přínos v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jednak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

Ocenění uděluje a předává generální ředitel Správy železnic nebo jím pověřený zástupce, a generální ředitel SUDOP PRAHA a.s. na základě usnesení „Hodnotící komise“.

V případě zájmu o účast Vašeho nominanta v této významné aktivitě Vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta za Vaší společnost, instituci. Návrhy kandidátů, s jeho/její charakteristikou, zasílejte prosím na adresu sekretariátu technologické platformy “Interoperabilita železniční infrastruktury“ sekretariat@sizi.cz v termínu do 28. února 2024.

Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne v rámci konference dne 27. 3. 2024.

Sborníky z minulých ročníků

Fotografie z minulých ročníků

2023

2021/22

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010