O konferenci

Více informací

Konference ŽELEZNICE 2024 je 27. ročníkem konference, která sdružuje správce, investory, projektanty a stavitele železniční infrastruktury v rámci jedné akce z důvodu výměny poznatků a praktických zkušeností v rámci železniční infrastruktury.

Hlavními tématy letošního ročníku konference jsou:

Po skončení konference se koná společenský raut v prostorách haly O2 UNIVERSUM, který pořádají SUDOP PRAHA a.s., Správa železnic, státní organizace, Elektrizace železnic Praha a.s., Chládek Tintěra a.s., Chládek Tintěra, Pardubice a.s., Subterra a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o., VINCI Construction CS.

Základní informace

Konference je jednodenní. Registrace účastníků bude probíhat od 8:00 h., vlastní program konference od 9:00 h do cca 17:00 h. Zdvořile žádáme účastníky o včasnou registraci, abychom zabránili zdržení začátku konference.

Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština. Pro účastníky konference bude zajištěn oběd a občerstvení. Ubytování účastníků pořadatel nezajišťuje.

Součástí konference bude prezentace firem v předsálí. V průběhu přestávek v jednání bude k dispozici čas i prostor pro neformální setkání účastníků. Konference je zařazena do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Podrobnosti o reklamě zde.

Organizační údaje

Termín konání: středa 27. 03. 2024, 9:00 – 17:00 hod.
Místo konání: Hala O2 UNIVERSUM, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

Přípravný výbor konference

Více informací:

Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2023

V rámci konference ŽELEZNICE 2024 se i tento rok uskuteční vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR.

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které přináší významný přínos v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jednak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

Ocenění uděluje a předává generální ředitel Správy železnic nebo jím pověřený zástupce, a generální ředitel SUDOP PRAHA a.s. na základě usnesení „Hodnotící komise“.

V případě zájmu o účast Vašeho nominanta v této významné aktivitě Vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta za Vaší společnost, instituci. Návrhy kandidátů, s jeho/její charakteristikou, zasílejte prosím na adresu sekretariátu technologické platformy “Interoperabilita železniční infrastruktury“ sekretariat@sizi.cz v termínu do 28. února 2024.

Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne v rámci konference dne 27. 3. 2024.

Sborníky z minulých ročníků

Fotografie z minulých ročníků

2023

2021/22

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010