Pro účastníky

Základní informace

Konference je jednodenní a registrace účastníků bude probíhat od 8:00 hodin, vlastní program konference od 9:00 do 18:00 hodin. Zdvořile žádáme účastníky o registraci před 9:00 h., abychom zabránili zdržení počátku konference.

Od 18:00 hodin bude připraven společenský raut v restauraci hotelu Olšanka.

Účastníci konference obdrží sborník příspěvků v tištěné i digitální formě. Součástí konference je také prezentace firem v předsálí. V průběhu přestávek bude k dispozici čas i prostor pro neformální setkání účastníků.

Účast na konferenci

V případě zájmu, využijte, prosím, elektronickou přihlášku. Tuto přihlášku je nutné vyplnit do 23. listopadu 2018.

Účastnický poplatek na osobu činí: 4 500 Kč vč. 21 % DPH

Tento poplatek zahrnuje:

 

Účastnický poplatek poukažte, prosím, na účet č. 681600, kód banky 0300 vedený u ČSOB, a.s., kde variabilním symbolem je IČ firmy zakončené „1".

V rámci elektronické přihlášky můžete zaškrtnout pole – vystavit fakturu – kde Vám bude vystaven daňový doklad, který zašleme na Vaši adresu.

V případě neúčasti závazně přihlášeného účastníka zašle pořadatel sborník na jeho kontaktní adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Účastnický poplatek pořadatel nevrací.

Kde nás najdete

Pořadatelé
Generální partner
Partneři konference

Zavřit