Závazná přihláška

Závazná přihláška

27. ročník Konference ŽELEZNICE 2024
Firma, organizace (název) *
Adresa *
*
DIČ *
Kontaktní e-mail pro zaslání zálohové faktury *
Telefon *
Celkem platících účastníků
Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků z jedné firmy. U všech účastníků musí být uvedena e-mailová adresa.
Celkem účastníků:
0.00
Účastnický poplatek na osobu:
0.00
,-
Účastnický poplatek celkem:
0.00
,-
Celkem neplatících účastníků
Neplatící účastník je přednášející nebo VIP host určený předem společností SUDOP PRAHA a.s.
Objednáváme reklamu do foyer
Cena celkem: 
0.00
,-
Místo pro Vaše poznámky
Pokud nám chcete něco sdělit, prosím využijte tento prostor.

Doplňující informace

Platba účasti na konferenci i reklamy bude provedena po uskutečnění akce na základě daňového dokladu, který vám bude vystaven do 7 dnů po konferenci.

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
účet č.: 681600/0300 vedený u ČSOB, a.s.
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ76 0300 0000 0000 0068 1600