26. ročník

Konference ŽELEZNICE

30. března 2023

O2 Universum

dní
hodin
minut
km-zeleznice01
km-sal01

O konferenci

Cílem „Konference ŽELEZNICE 2023“ je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železniční infrastruktury. Konference je již 26. ročníkem a navazuje na předchozí ročníky.

Možnosti reklamy na konferenci

Program konference

Čas
č.
program (název příspěvku)
autoři příspěvku
08:00
Prezence účastníků
09:00
Zahájení konference
Ing. Tomáš Slavíček, SUDOP PRAHA a.s.
09:15
Slavnostní vyhlášení Osobnosti roku železniční infrastruktury
Bc. Jiří Svoboda, MBA, Správa železnic, státní organizace
09:50
1
Financování železniční infrastruktury z rozpočtu SFDI
Ing. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury ČR
10:00
2
Vybraná železniční síť TEN – T v České republice – připravované modernizační projekty do roku 2030
Ing. Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, státní organizace
10:10
3
Dopravní sektorová strategie, 3. fáze a revize nařízení Ten – T po schválení na Radě EU
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ministerstvo dopravy ČR
10:20
4
Modely financování železničních infrastrukturálních manažerů
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., Správa železnic, státní organizace
10:30
5
Praha – Letiště Václava Havla – Kladno
Ing. Petr Hofhanzl, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ
10:40
6
Nový stavební zákon, dopad na přípravu staveb dopravní infrastruktury
Ing. Roman Čítek, SUDOP PRAHA a.s.
10:50
Coffee Break
11:20
7
Projekty prosté elektrizace
Ing. Pavel Paidar, Správa železnic, státní organizace
11:30
8
Pohled ŽESNAD.CZ na prostou elektrizaci
Ing. Oldřich Sládek, ŽESNAD.CZ
11:40
9
Rozvoj konvenční železniční sítě po roce 2030
Ing. Matěj Mareš, SUDOP PRAHA a.s.
11:50
10
Motivace a bariéry cestování vlakem
Ing. Petr Moravec, SVOD Bohemia
12:00
Oběd
13:00
11
Možnosti financování VRT
Ing. Tomáš Janeba, Asociace pro rozvoj infrastruktury
13:10
12
Aktuální stav VRT
Ing. Jakub Bazgier, Správa železnic, státní organizace
13:20
13
Výchova techniků pro přípravu a výstavbu VRT
Ing. Leoš Horníček, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
13:30
14
Aktuálný stav prípravy štúdie VRT V4 na Slovensku
Ing. Miroslav Garaj, ŽSR – Železnice Slovenskej republiky
13:40
15
Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, včetně Rychlých spojení
Ing. Michal Babič, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Martin Vaněk, PH.D. Správa železnic, státní organizace
13:50
16
Aktuální stav VRT v Polabí
Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s.
14:00
17
Projekt VRT
Renata Suchánková, VRT CZ Český železniční průmysl
14:10
18
Modernizace trati Praha – Smíchov – Beroun
Ing. Ivan Pomykáček, SUDOP PRAHA a.s.
Bc. MSc. Michal Froněk, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ
14:20
19
Realizace stavby rekonstrukce žst. Roudnice v systému BIM
Ing. Miroslav Váňa, SUDOPE EU a.s.
Ing. Jaroslav Veselý, SUDOP PRAHA a.s.
14:30
20
Novostavba žst. Praha – Letiště Václava Havla v BIM
Ing. Vladimír Seidl, METROPROJEKT Praha a.s.
14:40
21
Realizované stavby na IV. koridoru Sudoměřice – Votice, Soběslav – Doubí
Ing. Ondřej Gopfert, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ
14:50
22
Realizované stavby IV. TŽK Modernizace trati Sudoměřice – Votice a její úprava pro rychlost 200 km/hod.
Ing. Lumír Pyszko, OHL ŽS a.s.
15:00
23
Změna trakční soustavy na 25 kV 50 Hz AC v úseku Nedakonice – Říkovice
Ing. Zoltán Mikuš, Mgr. Dušan Čižmár, Elektrizace železnic Praha a.s.
15:10
24
Bezpečný rádiový systém GSM – R/FRMSCS s georedundancí
Ing. Petr Vítek, Kontron Transportation s r.o.
15:20
25
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna
Ing. Jiří Pelc, SUDOP Brno spol. s r.o.
15:30
26
Kompozitní pražce FFU
Ing. Radka Sobotková, INPROVIA, a.s.
15:40
Záver

Odborní garanti

tomas_slavicek

Ing. Tomáš Slavíček

Generální ředitel
SUDOP PRAHA a.s.

mojmir_nejezchleb

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Pořadatelé

Hlavní partneři

Partneři konference