27. ročník

Konference ŽELEZNICE

27. března 2024

O2 Universum

dní
hodin
minut
km-zeleznice01
km-sal01

O konferenci

Cílem „Konference ŽELEZNICE 2024“ je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železniční infrastruktury. Konference je již 27. ročníkem a navazuje na předchozí ročníky.

Možnosti reklamy na konferenci

Program konference

nový program připravujeme

Čas
č.
program (název příspěvku)
autoři příspěvku
08:00
Prezence účastníků
09:00
Zahájení konference
Ing. Martin Chrastil, SUDOP PRAHA a.s.
Bc. Jiří Svoboda, MBA, Správa železnic, státní organizace
09:30
Slavnostní vyhlášení Osobnosti roku železniční infrastruktury
Bc. Jiří Svoboda, MBA, Správa železnic, státní organizace
10:00
1
Financování železniční infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2024
Ing. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury ČR
10:15
2
Významné realizované a připravované investiční stavby železniční infrastruktury
Ing. Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, státní organizace
10:30
3
Dopravní sektorové strategie, 3. fáze
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ministerstvo dopravy ČR
10:45
4
Aktuální legislativa ve vztahu k železniční dopravě
Ing. Martin Kolovratník, Parlament České republiky
11:00
5
Financování činností infrastrukturních manažerů a projektové evropské financování z veřejných a soukromých zdrojů
Ing. Čoček, Ph.D., Správa železnic, státní organizace
11:15
6
Zkušenosti s přípravou VRT v Polsku
Ing. Tomáš Slavíček, SUDOP Group a.s.
11:30
Coffee Break
12:00
7
Rekonstrukce Výtoňských mostů
Rekonstrukce Masarykova a Smíchovského nádraží
Ing. Petr Hofhanzl, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ
12:15
8
Železniční spojení Praha – Liberec
Ing. Pavel Paidar, Správa železnic, státní organizace
12:30
9
Dopad revize zařízení TEN-T na připravované infrastrukturní projekty
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D, Správa železnic, státní organizace
12:45
10
Stav přípravy vysokorychlostních tratí, PPP projekty a financování výstavby VRT v ČR
Ing. Jakub Bazgier, Mgr. Milan Balahura, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí
13:00
11
Studie železničního uzlu Praha a zapojení Rychlých spojení
Ing. Michal Babič, Mott MacDonald CZ
13:15
Oběd
14:00
12
Typová řešení v přípravě a realizaci staveb
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., Správa železnic, státní organizace
14:15
13
Prostá elektrizace pohledem Správy železnic
Ing. Radim Brejcha, Ph.D, Správa železnic, státní organizace
14:30
14
Typizace v technologických profesích a její přínos pro SŽ
Ing. Martin Raibr, SUDOP PRAHA a.s.
14:45
15
Změny během výstavby v rámci investičních akcí Správy železnic
Ing. Ondřej Göpfert, Správa železnic, státní organizace
15:00
16
Optimalizace železniční trati Mstětice – Praha Vysočany
Ing. Vladimír Král, Subterra a.s.
15:15
17
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)
Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s.
15:30
18
Aktuální dění u spojení centra Prahy, letiště Ruzyně a Kladna
Ing. Petr Zobal, METROPROJEKT Praha a.s.
15:45
19
Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) – Bratislava (SK)
Ing. Petr Vítek, Kontron Transportation s.r.o.
16:00
20
Sestavy trakčního vedení pro vysokorychlostní tratě
Ing. Pavel Haušild, SUDOP PRAHA a.s.
16:15
21
VRT Moravská brána II – vysokou rychlostí Moravskoslezským krajem
Ing. Petr Jemelka, MCO Moravská brána II
16:30
22
Automatizovaná kontrola projektů dopravní infrastruktury
Martin Folber, SUDOP Group, a.s.
16:45
23
RS2, VRT Jižní Morava a RS 4, PA 2 Krušnohorský tunel a PA 3 Ústí nad Labem portál Krušnohorského tunelu
Ing. Ján Bušovský, Valbek SK spol. s r.o.
17:00
Záver
17:15
Společenský raut
Čas
č.
program (název příspěvku)
autoři příspěvku
08:00
Prezence účastníků
09:00
Zahájení konference
Ing. Martin Chrastil, generální ředitel, SUDOP PRAHA a.s.
Bc. Jiří Svoboda, MBA, Správa železnic, státní organizace
09:30
Slavnostní vyhlášení Osobnosti roku železniční infrastruktury
Bc. Jiří Svoboda, MBA, Správa železnic, státní organizace
10:15
1
Financování železniční infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2024
Ing. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury ČR
10:30
2
Významné realizované a připravované investiční stavby železniční infrastruktury
Ing. Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, státní organizace
10:45
3
Dopravní sektorové strategie, 3. fáze
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ministerstvo dopravy ČR
11:00
4
Aktuální legislativa ve vztahu k železniční dopravě
Ing. Martin Kolovratník, Parlament České republiky
11:15
5
Financování činností infrastrukturních manažerů a projektové evropské financování z veřejných a soukromých zdrojů
Ing. Čoček, Ph.D., Správa železnic, státní organizace
11:30
Coffee Break
12:00
7
Rekonstrukce Výtoňských mostů
Ing. Petr Hofhanzl, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ
12:15
8
Železniční spojení Praha – Liberec
Ing. Pavel Paidar, Správa železnic, státní organizace
12:30
9
Dopad revize zařízení TEN-T na připravované infrastrukturní projekty
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D, Správa železnic, státní organizace
12:45
10
Stav přípravy vysokorychlostních tratí, PPP projekty a financování výstavby VRT v ČR
Ing. Jakub Bazgier, Mgr. Milan Balahura, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí
13:00
11
Studie železničního uzlu Praha a zapojení Rychlých spojení
Ing. Michal Babič, Mott MacDonald CZ
Ing. Martin Vaněk, Ph.D, Správa železnic, státní organizace
13:15
Oběd
14:00
12
Typová řešení v přípravě a realizaci staveb
Ing. Ivo Jauris, Správa železnic, státní organizace
14:15
13
Prostá elektrizace pohledem Správy železnic
Ing. Radim Brejcha, Ph.D, Správa železnic, státní organizace
14:30
14
Sestavy trakčního vedení pro vysokorychlostní tratě
Ing. Pavel Haušild, SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
14:45
15
Změny během výstavby v rámci investičních akcí Správy železnic
Ing. Ondřej Göpfert, Správa železnic, státní organizace
15:00
16
Optimalizace železniční trati Mstětice – Praha Vysočany
Ing. Vladimír Král, Subterra a.s.
15:15
17
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)
Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s.
15:30
18
Aktuální dění u spojení centra Prahy, letiště Ruzyně a Kladna
Ing. Petr Zobal, METROPROJEKT Praha a.s.
15:45
19
Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) – Bratislava (SK)
Ing. Petr Vítek, Kontron Transportation s.r.o.
16:00
20
VRT Moravská brána II – vysokou rychlostí Moravskoslezským krajem
Ing. Petr Jemelka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
16:15
21
Automatizovaná kontrola projektů dopravní infrastruktury
Martin Folber, SUDOP Group, a.s.
16:30
22
RS2, VRT Jižní Morava a RS 4, PA 2 Krušnohorský tunel a PA 3 Ústí nad Labem portál Krušnohorského tunelu
Ing. Ján Bušovský, Valbek SK spol. s r.o.
16:45
Závěr
17:00
Společenský raut

Odborní garanti

martin_chrastil

Ing. Martin Chrastil

Generální ředitel
SUDOP PRAHA a.s.

mojmir_nejezchleb

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Pořadatelé

Hlavní partneři

Partneři konference

Pořadatelé

Hlavní partneři

Partneři konference