Reklama a komerční příspěvek do sborníku

Do sborníku konference lze zařadit reklamu či komerční článek v rozsahu jedné nebo dvou stran. Formát jedné strany sborníku je 165 x 235 mm. Cena za zařazení reklamy či komerčního příspěvku do sborníku konference činí:

Reklama ve sborníku černobílá

Reklama ve sborníku barevná

 

Platbu za reklamu poukažte na účet č. 681600, kód banky 0300 vedený u ČSOB, a.s. Platbu je nutno vždy označit variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je IČ firmy zakončené „5".

Specifikace reklamy: formát 165 x 235 mm (š x v) v PDF v rozlišení min. 300 dpi, model CMYK, spad na ořez: 3 mm z každé strany, výstup: FOGRA Uncoated 39.

V případě Vašeho zájmu využijte formulář, který je součástí elektronické přihlášky zde.  Objednávka reklamy musí být zadána v elektronické přihlášce a odeslána na mail: kveta.homolova@sudop.cz nebo jakub.ptacinsky@sudop.cz. Reklamu do sborníku je nutné zaslat nejpozději do 15. října 2019. Později doručené materiály nebudeme schopni do sborníku zařadit.

Prezentace v předsálí - vlastní panel

Pro prezentaci firem lze objednat umístění reklamního panelu v předsálí konference. U panelů budou umístěny stolky pro vyložení propagačních materiálů.  Panely lze v předsálí instalovat v den konání konference od 7:00 hod.

Cena za umístění reklamního panelu a stolu pro materiály v předsálí činí:

 

Platby za prezentaci v předsálí poukažte na účet č. 681600, kód banky 0300 vedený u ČSOB, a.s. Platbu je nutno vždy označit variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je IČ firmy zakončené „9".

Před zaplacením poplatku za panel a odesláním objednávky v elektronickém formuláři zde, je nutno u pořadatele rezervovat prostor pro instalaci panelu. Pořadatel bude prostor pro instalaci panelu rezervovat v pořadí přijetí rezervace do zaplacení poplatku za umístění panelu, nejdéle však po dobu 14 dní. Panely objednávejte nejpozději do 15. listopadu 2019.

Kde nás najdete

Pořadatelé
Generální partner
Partneři konference

Zavřit