Reklama a komerční příspěvek do sborníku

Do sborníku konference lze zařadit reklamu či komerční článek v rozsahu jedné nebo dvou stran. Formát jedné strany sborníku je 165 x 235 mm. Cena za zařazení reklamy či komerčního příspěvku do sborníku konference činí:

Reklama ve sborníku

 

Specifikace reklamy: formát 165 x 235 mm (š x v) v PDF v rozlišení min. 300 dpi, model CMYK, spad na ořez: 3 mm z každé strany, výstup: FOGRA Uncoated 39, pdfx-1.

Platba reklamy do sborníku bude provedena po uskutečnění konference na základě daňového dokladu, který Vám bude vystaven do 7 dnů po konferenci.

Objednávka reklamy musí být zadána v elektronické přihlášce a odeslána na mail: kveta.homolova@sudop.cz nebo jakub.ptacinsky@sudop.cz. Reklamu do sborníku je nutné zaslat nejpozději do 15. dubna 2022. Později doručené materiály nebudeme schopni do sborníku zařadit.

Pokud nedojde k jiné vzájemné dohodě, zůstávají reklamy domluvené na původní termín akce v platnosti.

V případě Vašeho zájmu využijte formulář, který je součástí elektronické přihlášky zde

Kde nás najdete

Pořadatelé
Generální partner
Partneři konference

Zavřit